Transport adr

Realizowanie zadań z zakresu transportu międzynarodowego odbywa się w oparciu o obowiązujące w tym obszarze przepisy. Dotyczą one m.in. przewożenia substancji niebezpiecznych.

Firmy transportowe takie jak np. http://ekspo-trans.pl/ mające w ofercie przewóz substancji niebezpiecznych muszą sprostać bardzo rygorystycznym kryteriom. Przy tej sposobności pojawia się takie określenie jak umowa ADR. Jest to europejska umowa traktująca o transporcie substancji niebezpiecznych regulująca wszelakie związane z tym kwestie. Do jej przestrzegania zobligowany jest każdy przewoźnik obsługujący kraje europejskie. Odnosi się to nie tylko do samego przewozu, ale również do załadunku oraz rozładunku towaru sklasyfikowanego jako niebezpieczny – są to np. substancje chemiczne.

W firmie, która zajmuje się transportem omawianych towarów, powinien być wyznaczony minimum jeden doradca ds. bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych. Ponadto kierowcy muszą posiadać stosowne uprawnienia, które można zdobyć dzięki kursom dokształcającym początkowym oraz doskonalącym. Konieczne jest posiadanie pojazdów przystosowanych do transportu ADR.

About redaktor