Shopper marketing – czyli coś o zakupach

Jedną z odmian współczesnego marketingu jest shopper marketing. Jak sama nazwa wskazuje, odbywa się on w miejscu, gdzie jest przeprowadzana sprzedać różnych towarów bądź usług. Jego celem natomiast jest osiągnięcie efektu polegającego na tym, by osobę odwiedzającą owe miejsce nakłonić do zakupów.

Dla marketingowców najważniejszą osobą jest zawsze konsument robiący zakupy. Wszelakie działania są zatem skierowane właśnie na nią. Oddziałuje się na kupującego odpowiednim bodźcem marketingowym, przy czym należy nadmienić, iż nie jest on dziełem przypadku, a efektem informacji uzyskanych na podstawie zachowań ludzi w rozmaitych sklepach. Najważniejszymi aspektami uwzględnianymi w shopper marketingu są: produkt, cena, miejsce dostępności oraz promocja.

Poszczególni kupujący są zaliczani do tzw. segmentów shopperów. Podział ten bazuje na wspominanych powyżej informacjach. W ten właśnie sposób powstają segmenty rynku – kampania marketingowa ma zaś zaspokoić ich potrzeby i wychodzić naprzeciw oczekiwaniom kupujących. Wyszczególnia się wiele segmentów shopperów, np. mainstream, finer foods, price sensitive czy conscientious objectors i wiele innych. Z shopper marketingiem można na co dzień zetknąć się m. in. w popularnych hipermarketach.

About redaktor