Przedsądowe wezwanie do zapłaty

Jednym z największych problemów, z jakimi muszą się zmagać przedsiębiorcy, jest egzekwowanie należności. Nie wszyscy bowiem wywiązują się z obowiązku płatności w terminie, a to może poważnie zachwiać finansową płynnością firmy.

Sposobów na dłużników jest wiele. Niejednokrotnie mailowe czy telefoniczne ponaglenia przynoszą spodziewany skutek, ale nie zawsze się tak dzieje, o czym można przeczytać m.in. tutaj: http://sciagnijdlug.waw.pl/przedsadowe-wezwanie-do-zaplaty/. Co w takiej sytuacji może zrobić wierzyciel? Otóż przysługuje mu prawo wysłania dłużnikowi przesądowego wezwania do zapłaty – najczęściej zajmuje się tym wynajęta przez niego firma windykacyjna. Zwykle metoda ta jest stosowana wobec dłużników zalegających z płatnościami już od dłuższego czasu.

Przesądowe wezwanie do zapłaty trafia do dłużnika zanim wierzyciel zdecyduje się nadać sprawie sądowy bieg. Aby pismo było skuteczne, musi spełniać kilka warunków. Po pierwsze: muszą się w nim znaleźć wymagane elementy takie jak m.in. data, miejscowość, oznaczenie dłużnika, określenie żądań, zagrożenie sądem oraz podpis wierzyciela. Po drugie: liczy się sposób doręczenia wezwania dłużnikowi. Najrozsądniejszym rozwiązaniem jest list polecony za potwierdzeniem odbioru.

Jeśli pismo nie spełnia formalnych wymogów bądź z innego względu zostanie uznane za bezpodstawne, dłużnik może się od niego odwołać. Ma na to maksymalnie 3 miesiące od dnia otrzymania dokumentu.

About redaktor