Marketing w branży sportowej

Marketing obecny jest w dzisiejszych czasach w każdej dziedzinie życia. Tyczy się to również branży sportowej, stąd też w tym kontekście mówi się o marketingu sportowym. Jest to dość rozbudowane zagadnienie, dlatego warto przyjrzeć mu się nieco bardziej z bliska.

Marketing sportowy można podzielić na dwie kategorie, a mianowicie na marketing poprzez sport oraz na marketing sportu. W czym tkwi różnica? Otóż w tym pierwszym przypadku na użytek kampanii są wykorzystywane rozmaite wydarzenia sportowe, np. mecze, a ponadto także osoby sportowców czy ligi, w ramach których są prowadzone rozgrywki. Spośród tego typu działań można wymienić m. in. sponsorowanie zawodników, reklamy telewizyjne pojawiające się w trakcie transmisji wydarzenia, sponsorowanie ligi itp. Z kolei istotą marketingu sportowego jest bardziej ogólne działanie, o którym się mówi w kontekście wydarzeń bądź organizacji sportowych. Jako przykłady w tym obszarze podać można wyjazdy topowych drużyn na mecze sparingowe rozgrywane na innych kontynentach.

W strategii marketingu sportowego obecny jest tradycyjny model 4P, a zatem: produkt, cena, promocja oraz dystrybucja. Używa się również dodatkowego modelu 4P, na który składają się następujące elementy: planowanie (ang. planning), otoczka (ang. packaging), pozycjonowanie (ang. positioning) i odczucia zmysłowe (ang. perception).

About redaktor