Jak stworzyć dobrą strategię marketingową?

Strategia marketingowa jest niezwykle ważnym elementem ogólnej strategii firmy. Jej stworzenie to długotrwały i czasochłonny proces wymagający zaangażowania wielu specjalistów i sporych nakładów pracy. Firma musi też mieć na względzie szereg aspektów związanych z jej funkcjonowaniem na rynku.

Absolutną podstawą dającą przesłanki do stworzenia strategii marketingowej jest misja firmy – a mówiąc precyzyjniej, chodzi tutaj o cele, jakie zamierza ona zrealizować. Bez gruntownej znajomości kluczowych zasad, którymi firma się kieruje, nie ma nawet mowy o tworzeniu jakiejkolwiek strategii. Pojawia się przy tej sposobności szalenie istotna uwaga – określając cele, trzeba na nie patrzeć w realnych kategoriach. A zatem niezbędne jest wyznaczenie terminu, w jakim zostaną one zrealizowane oraz wybór środków, które będą do tego wykorzystane. W ten właśnie sposób powstaje plan marketingowy.

Koniecznie należy w nim uwzględnić informacje uzyskane wskutek analizy rynku, na którym dana firma działa. Analiza ta składa się z następujących segmentów: analizy wewnętrznej, zewnętrznej oraz z analizy problemów marketingowych. Pomocna przy tworzeniu strategii marketingowej jest też analiza SWOT, dzięki której firma zyskuje orientację w swoich słabych i mocnych stronach oraz w ryzyku, z jakim wiążą się poszczególne przedsięwzięcia.

About redaktor