Jak funkcjonuje marketing wielopoziomowy?

Marketing wielopoziomowy określany jest mianem marketingu sieciowego. Termin ten odnosi się do strategii marketingowej firmy, sposobu jej funkcjonowania oraz do niezależnych podmiotów, z którymi współpracuje.

Dzięki narzędziom wykorzystywanym w marketingu wielopoziomowym sprzedawcy mają możliwość budowania efektywnych, odznaczających się indywidualnym charakterem struktur współpracowników. Dla sprzedawców płyną z tego korzyści w postaci dodatkowych prowizji naliczane od uzyskanego obrotu. Oczywiście, konieczne jest w tym momencie branie pod uwagę planu marketingowego, który obowiązuje w firmie. To właśnie on jest tym czynnikiem, od którego w największym stopniu są uzależnione zarobki sprzedawców.

Nie należy mylić marketingu wielopoziomowego z piramidą finansową, chociaż w praktyce często tak się dzieje. Różnica jest tutaj taka, że w marketingu wielopoziomowym każdy sprzedawca ma prawo do tego, by mieć swoich własnych klientów, którzy otrzymują towary adekwatne do ich potrzeb oraz możliwości finansowych. Nie ma też tutaj możliwości, by czerpać zysk z samego tylko faktu, że na niższych szczeblach hierarchii pojawili się nowi sprzedawcy, a tak to właśnie wygląda w piramidach finansowych.

About redaktor