Darowizna samochodu

Darowizna jest jednym z rodzajów umowy nazwanej prawa cywilnego. Jej celem jest nieodpłatne przysporzenie korzyści obdarowanemu kosztem majątku darczyńcy. Bardzo często przedmiotem darowizny jest samochód.

Sporządzając umowę darowizny samochodu, należy pamiętać o zachowaniu formy pisemnej. Najlepiej, jeśli zostanie ona przygotowana przez notariusza, niemniej w praktyce darowizna auta niejednokrotnie jest sporządzana z jego pominięciem – mocy prawnej nabiera w chwili wydania pojazdu stronie obdarowanej. Jak można przeczytać na stronie http://darowizna.waw.pl/darowizna-samochodu/,  darowizna pojazdu powinna obowiązkowo zawierać kilka elementów, w tym: datę i miejsce zawarcia umowy, oznaczenie stron umowy, oświadczenie darczyńcy o posiadaniu pełnego prawa własności pojazdu i o braku obciążeń auta zobowiązaniami na rzecz osób trzecich, termin wydania pojazdu. Ponadto darczyńca musi złożyć oświadczenie o darowaniu samochodu, a obdarowany o jego przyjęciu.

Co do zasady darowizna auta podlega opodatkowaniu. Obowiązku tego można uniknąć, jeśli stronami umowy są członkowie najbliższej rodziny, zaś urząd skarbowy w przeciągu 6 miesięcy od dnia nabycia własności samochodu otrzymał stosowną informację na ten temat. Każdej z grup podatkowych przypisane są pewne limity – ich przekroczenie oznacza konieczność uiszczenia podatku.

About redaktor