Czym są narzędzia CRM?

CRM to skrót od angielskiego określenia customer relationship management, co w tłumaczeniu na język polski oznacza zarządzanie relacjami z klientami. Jest to generalnie bardzo obszerne zagadnienie, z tego też względu jednoznaczna definicja CRM-u nie istnieje.

Zarządzanie relacjami z klientami można rozumieć na wiele sposobów takich jak m. in.:

– strategia działania mająca na celu wspieranie działań marketingowych oraz wszystkich czynności związanych z promowaniem i sprzedażą produktu bądź usługi,

– model zarządzania, którego istotą jest wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom konsumentów i zaspokajanie ich w najlepszy z możliwych sposobów,

– podejście do zarządzania, którego najważniejszym założeniem jest jednoczenie wszystkich elementów składających się na proces interakcji z konsumentem,

– pojęcie stricte informatyczne, które swym zasięgiem obejmuje metody sprawiające, iż dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu i Internetowi firma kreuje pożądane relacje z klientami.

Ogólnie rzecz biorąc, koncepcja CRM nie jest żadną nowością, aczkolwiek obecnie możliwości w zakresie jej wykorzystywania są większe aniżeli kiedyś z uwagi na rozwój technologiczny pozwalający na lepszy dostęp do danych i ich integrację. Wdrażanie tej koncepcji w praktykę ma ten wielki plus, że pozwala budować pozytywny wizerunek firmy oraz przyczynia się do zwiększenia jej skuteczności i konkurencyjności. To zaś owocuje wzrostem dochodów.

About redaktor