Ambient marketing – niestandardowa forma reklamy

Ambient marketing to określenie kryjące za sobą różne formy niestandardowego marketingu. W tym kontekście pojawiają się zatem takie nazwy jak m. in. marketing partyzancki, szeptany, reklama zewnętrzna etc. Kampania w tym zakresie jest zawsze realizowana dla konkretnego produktu i skierowana do bardzo ściśle określonej grupy docelowej.

Ambient marketing to generalnie rzecz biorąc bardzo szerokie i elastyczne określenie, niemniej jednak można pokusić się o wskazanie paru jego charakterystycznych cech. Tym, co go z całą pewnością wyróżnia, jest wykorzystywanie istniejących już nośników w nietypowy sposób. Widać to doskonale na przykładzie chociażby tablic reklamowych. Poza tym istotną rolę odgrywa tu zagospodarowanie przestrzeni kontekstowej. Na potrzeby kampanii są wykorzystywane rozmaite wnętrza – aczkolwiek w taki sposób, by było to adekwatne do spełnianej przez nie funkcji. Nie można rzecz jasna zapomnieć i nowych technologiach, bez których współczesny marketing nie istniałby w takiej formie, w jakiej jest znany obecnie. W ambient marketingu dużą wagę przywiązuje się do interakcji – zarówno z nośnikiem reklamowym, jak i odbiorcami reklamowego komunikatu. To daje tym formom sporą przewagę nad innymi.

About redaktor